Jan Eksvärd, Senior expert hållbar utveckling LRF om GMO-djurfoder

from: jan.eksvard @ lrf.seJan_Eksvärd_____resize_s_190_0
till: hejda.gmo @ gmail.com
kopia: jan.eksvard @ lrf.se
datum: 17 januari 2014 15:19
ämne: SV: Påminnelse Re: Angående djurfoder
skickat från: lrf.se

Hej,

Tack för frågorna. Kommenterar nedan.

Mvh

Jan Eksvärd
Senior expert hållbar utveckling
LRF

Direkt 08-787 50 16
Mobil 070-662 77 49
Växel 0771 – 573 573

jan.eksvard @ lrf.se

Besöksadress: Franzengatan 6
Postadress: LRF, 105 33 Stockholm

http://www.lrf.se >>

(Hej då GMO)
Vi är glada och tacksamma att svenska djur inte äter GMO-djurfoder. Och vi önskar att djuren inte kommer att behöva äta GMO-djurfoder under de kommande åren heller.

(LRF)
Från jordbrukets sida vet vi att flertalet konsumenter är negativa till GMO. Samtidigt så ökar konsumtionen av importerat kött och ost. Dessa produkter kommer från djur som varje dag äter foder från GM soja och majs. De flesta restauranger och en del konsumenter väljer dessa produkter eftersom de är billigare än de svenska från djur som inte ätit GMO.
Ur djursynpunkt så kan vi efter mer än 15 års global erfarenhet inte längre hävda att GMO som foder innebär en risk för djuren. Många miljarder djur har fötts upp på GMO och uppfödarna verkar nöjda.

Det är inte heller gentekniken som sådan som är problemet, utan det är den politik och lagstiftning som gynnar de stora företag som kan driva patentmål och har en global marknad som kan finansiera ett ålderdomligt regelverk. Konsekvensen är global dominans, kunskapsflykt och utarmning av den europeiska växtförädlingen. Vi menar att Greenpeace och Hej då GMO har bidragit till denna utveckling genom osaklig information.

Vi delar många aktörers uppfattning om att nuvarande patentregler och de stora företagens dominans över utvecklingen behöver brytas så att universitet och små företag kan komma in på marknaden igen.

Oavsett vilken förädlingsteknik som används så bör sorter med nya egenskaper både riskbedömas och ges ett omdöme på vilket sätt sorten bidrar till en mer hållbar produktion. Från jordbrukets sida är vi teknikneutrala och menar att tekniker och egenskaper hos sorterna ska bedömas utifrån samma miljö- och hälsokriterier oavsett vilka tekniker som har använts. Vi har inget särskilt intresse för eller emot gentekniken eller någon annan teknik som sådan.
Konsumenter som av etiska skäl vill köpa eller undvika en viss produkt ska kunna få information nog för att kunna göra detta.

(Hej då GMO)
Idag har vi några frågor till er. Hoppas att få ert svar. Ert svar vill vi använda som information till allmänheten.

1) Har ni läst ATL-artikeln om soja i Brasilien?
http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-besked-om-den-gmo-fria-sojan

(LRF)
Ja. Det är utmärkt att den GMO-fria arealen håller sig runt 10 % och att odlarna använder detta alternativ. Det är viktigt att det finns en odlarnytta med GMO-fritt. Detta spelar en större roll än om ett litet land i norra Europa köper GMO-fritt eller inte.

(Hej då GMO)
2) Vad är er nuvarande policy angående djurfoder?

(LRF)
När det gäller proteinfoder är ambitionen att 1) producera mer i Sverige (odling av proteingrödor, användning av drank från etanolproduktion, höja protein kvaliteten på vallarna). 2) att använda foder med europeiskt ursprung och i 3e hand importera från andra delar av världen. Arealen svenska proteingrödor har dubblats de senaste åren till nästan 100 000 ha.

Ur hållbarhetssynpunkt är det ingen avgörande skillnad mellan GMO soja eller inte GMO soja. Då väger vi in ekologiska och sociala faktorer i produktionslandet. Det viktigaste är att produktionen är kontrollerad och certifierad enligt RTRS (Round Table for Responsible Soy), ProTerra eller KRAV. 2015 planerar Lantmännen att enbart använda certifierad soja i foderproduktionen.
Kostnaden för GMO-frihet beror både på en premie till odlarna och kostnader för att hålla isär den GMO-fria varan från GMO-soja i hela varukedjan.

(Hej då GMO)
3) Vad är er plan angående djurfoder i framtiden?

(LRF)
Varje år sedan 1996 har de bondeägda industrierna valt GMO-fri vara. Prognosen för den GMO-fria premien åren 2014 och 2015 indikerar att dock den allt högre kostnaden ökar utslagningen av svenska bönder. Vi fortsätter gärna med GMO fri vara. Marknaden ger dock helt andra signaler.

Ambitionen är fortsatt fokus på svenska proteinfoder, ökad fodereffektivitet, att säkerställa leveranser av certifierad vara samt att följa utvecklingen av premiekostnaden. Ur hållbarhetssynpunkt är det viktigare att välja certifierad vara före GMO fri vara. Vi är öppna för ett sådant beslut.

Annonser

Maria Forshufvud, Vd Svenskt Kött om GMO-djurfoder

from: Maria.Forshufvud @ svensktkott.sesvensktkott
till: hejda.gmo @ gmail.com
kopia: jan.eksvard @ lrf.se
datum: 17 januari 2014 11:01
ämne: SV: Påminnelse Re: Angående djurfoder

Hej,
Tack för att ni vänder er till oss och vill ha vår syn på GMO-frågan. Det är en fråga som engagerar många, inte minst Sveriges bönder.
Eftersom Svenskt Kött främst ser detta som en fråga för lantbruksföretagarna överlåter vi åt LRF att svara på er frågor och förmedlar även era frågor till dem.

Med vänliga hälsningar
Maria Forshufvud

Maria Forshufvud
Vd, Svenskt Kött
Franzéng. 6
105 33 Stockholm

Tel: + 46 8 787 55 14
Mobil: +46 727 41 64 90

Hilda Runsten, LRF Mjölk Miljö och klimatexpert om GMO-djurfoder

from: hilda.runsten @ lrf.sehilda_Runsten1
till: hejda.gmo @ gmail.com
datum: 15 januari 2014 14:04
ämne: Svar Angående djurfoder
skickat från: lrf.se

Hej!

Här kommer några svar på era frågor, vår GMO-expert Christian Swensson är på semester men kan svara på eventuella följdfrågor mer utförligt efter den 20 januari.

1) Har ni läst ATL-artikeln om soja i Brasilien?
http://www.atl.nu/lantbruk/nytt-besked-om-den-gmo-fria-sojan

Ja.
Ord står mot ord och vi kan inte avgöra vad som stämmer utan bara förhålla oss till fakta, och de fakta som finns är att GMO-premien blev betydligt högre än vad vi trodde så sent som för några månader sedan. Den GMO-policy som togs i höstas ligger dock fast.

2) Vad är er nuvarande policy angående djurfoder?

LRF Mjölk arbetar just nu med en strategi för hållbart foder och kommer inom kort att presentera vad den består av. Hållbart foder handlar om mycket mer än GMO.

En sammanställning av beslutade policys finns här:
http://www.lrf.se/PageFiles/135087/sammanstallning_av_mejeribranschens_beslutade_policy.pdf

3) Vad är er plan angående djurfoder i framtiden?

LRF Mjölk återkommer gärna med detaljerna kring vår foderstrategi senare i vinter. Ett hållbart och konkurrenskraftigt foder är viktigt för hela branschen och något vi jobbar med kontinuerligt.

Det finns hållbarhetsproblem för all soja, vare sig den är GMO eller inte. Om LRF Mjölk ska ändra position är det viktigt att tänka igenom alla aspekter och ta fram en gemensam analys för de gröna näringarna.

Mvh Hilda

Hilda Runsten

LRF Mjölk / Dairy Sweden
Miljö och klimatexpert / Environmental & climate expert
Telefon: +46 8 – 787 54 28, + 46 (0)73 – 572 92 84
Växel: 0771 – 573 573
hilda.runsten @ lrf.se
Besöksadress: Franzengatan 6
Postadress:
105 33 Stockholm

Växa Sverige: Fortsatt GMO-fritt till svenska mjölkkor

Start › Rådgivning & service › Foder › Nyheter › 2013 › Fortsatt GMO-fritt till svenska mjölkkor

mini-logoFodret till svenska mjölkkor ska även framöver vara fritt från GMO. Det beslutet fattade idag den svenska mjölkbranschens högsta beslutande råd Mjölkdelegationen. Vid mötet enades delegationen också om att kraftsamla för att ytterligare öka mängden närproducerat proteinfoder. Detta skriver LRF Mjölk i ett pressmeddelande.

Den svenska mjölkbranschen har sedan många år en policy som säger att allt foder till svenska mjölkkor ska vara fritt från GMO. Policyn har nu genomgått sin årliga översyn och mjölkdelegationen har fattat beslutet att GMO-policyn ligger kvar oförändrad.

(Läs mer på Växa Sverige)

Fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO

Läs mer om GMO-soja som djurfoder: Glyphosate is toxic to dairy cows

Nyhet från Jordbruksaktuellt 2013-09-18
Fortsatt GMO-fritt för flera produktionsgrenar

Den 9 september fattade den svenska mjölkbranschens högsta beslutande råd, Mjölkdelegationen, beslut om att fodret till svenska kor även framöver ska vara fritt från GMO. Beslutet leder troligen till att även de övriga animalieproducerande grenarna fortsätter med GMO-fritt foder.

Mjölkdelegationens beslut får troligen som konsekvens att även gris och fjäderfä fortsättningsvis hänvisas till GMO-fri soja, som i dagsläget är ungefär 50 öre dyrare per kilo än GMO-soja.

(…..)

Anledningen är den lagstiftning som säger att foder som kan innehålla GMO måste märkas.

– Det är så att säga en nolltolerans för minsta lilla spår av GMO i foder som ska vara GMO-fritt, berättar Sven Hellberg, segmentschef foder på Lantmännen. Det innebär att om vi tillverkat ett foder med GMO-soja på en fabrikslinje så måste vi renköra den linjen innan vi kan tillverka ett foder som ska vara GMO-fritt på den linjen, och renkörning tar tid och kostar pengar, säger han.

(…..)

GMO-soja i foderblandningar är komplicerat i dagsläget, möjligen skulle foderindustrin kunna tillhandahålla GMO-soja som en lös råvara för grisföretagare som blandar sitt foder på gården. Men än så länge är dock inte slakteribranschen redo att ta emot grisar som ätit foder innehållande GMO.

(Läs mer)

Vi borde arbeta på att man fick mera betalt för ekologiskt producerat kött

Få ekogårdar trots stort sug på ekoprodukter
Svenska Yle 05.04.2013

Efterfrågan på ekoprodukter är absolut störst kring huvudstaden, men de ekologiska gårdarnas antal är ändå inte större i Nyland än i resten av Finland.

En orsak är att de flesta gårdar odlar spannmål och för dem är det betydligt omständligare att övergå till ekologisk produktion än för djurgårdar.

Sjundeågården Gårdskulla, som har biffkor och vallodling, har i alla fall beslutat att bli ekologisk. Orsaken är främst ekonomisk, berättar Gustav Rehnberg.

– Vi säljer det mesta direkt åt konsumenterna och genom att bli en ekologisk gård så har vi alla argument för att få fart på försäljningen, säger han.

(…..)

I Nyland är de ekologiska gårdarnas andel nio procent, lite över medel alltså, men långt efter till exempel Åland, där de ekologiska gårdarnas andel är över en fjärdedel.

(Läs mer)

Arla använder sig heller inte bara av svensk mjölk och om mjölkråvaran i Bregottpaketet kommer från dansk mjölk

Bregottreklamen anmäld till Konsumentverket
FoodMonitor 2013_03_10

I mjölkbolaget Arlas Bregottreklam skiner alltid solen på glada kor som betar grönt gräs. Samtidigt fuskar mjölkbönder med kornas betesrättigheter, och kommersiella krafter vill ta bort lagkravet på bete för alla kor. Det påstår djurrättsorganisationen Djurskyddet Sverige och konsumentorganisationen Sveriges Konsumenter som nyligen anmält bolagets marknadsföring till Konsumentverket.

– Glada kor på grönbete är en unik svensk företeelse som vi vill slå vakt om. Vi vill med andra ord ha det som i Bregottreklamen, frågan är hur Arla vill ha det? säger Åsa Hagelstedt, Generalsekreterare på Djurskyddet Sverige.

(…..) Arla använder sig heller inte bara av svensk mjölk och om mjölkråvaran i Bregottpaketet kommer från dansk mjölk finns ingen som helst garanti för att mjölkkorna har vistats på bete”, skriver Djurskyddet Sverige i en kommentar.

(…..)

”Reklamen förmedlar en förskönad bild av hur korna som producerar mjölken till Bregott har det. Reklamen är ej heller för en ekologisk produkt, vilket gör det än mer missvisande. Icke-ekologiska kor står vanligen fjättrade minst 10 månader om året, utan möjlighet att röra sig annat än på den lilla yta de är fastbundna. Reklamen visar med andra ord en verklighet som inte finns”, skriver konsumenten till Konsumentverket.

(Läs mer)

Mer om Bregott: http://hejdagmo.se/?s=bregott

Mer om Arla: http://hejdagmo.se/?s=arla