Ekologisk djurhållning ökar

KRAV – Djuromsorg

Utevistelse: Nötkreatur och mjölkkor ska vara ute minst 12,5 timmar om dygnet under betesperioden som ska vara minst 2 månader lång. Resten av året kan nötkreatur hållas inne i lösdrift, men ska kunna vara ute minst en del av dagen. Grisar ska kunna vara ute större delen av dygnet under minst 4 månader under sommarhalvåret, under resten av året ska grisarna ha tillgång till rastgård. Får och getter ska kunna vara ute på betesmark dygnet runt under betesperioden, resten av året ska de kunna vara ute minst en del av dagen. Värphöns ska ha tillgång till utevistelse minst 12,5 timmar varje dag under minst fyra sammanhängande månader från maj till september. Fjäderfän ska kunna vistas ute förutom under vintern. Under minst fyra månader sammanhängande från maj till september ska stallet vara öppet större delen av dygnet, minst 12,5 timmar, men fåglarna får vara inne på natten.
Liggplatser: Enligt EU:s regler för ekologisk djurhållning ska byggnader för nötkreatur, får, getter och grisar ha en bekväm, ren och torr ligg- och viloplats som ska bestå av helt golv. En mindre del av inomhusytan får bestå av dränerande golv.
Ekologiskt foder: Allt foder av jordbruksursprung ska vara KRAV-certifierat.
GMO i foder: Inga GMO får användas i foder.
Animaliska biprodukter: KRAV-certifierad mjölk och mjölkprodukter får användas till idisslare. Fisk- och äggprodukter får användas till grisar och fjäderfä. Fiskmjöl ska komma från hållbart fiske och äggen ska vara KRAV-certifierade.
Kraftfoder: Kraftfoder får utgöra 30-50% av foderstaten beroende på djur.
Läkemedel: I enlighet med EU:s regler för ekologisk produktion får läkemedel eller antibiotika användas om behandling är nödvändig men aldrig för förebyggande hälsovård. Hormonella behandlingar är förbjudet liksom tillväxtstimulerande substanser.
Hälsa


Nyhet från Jordbruksaktuellt 2014-09-08
Uppåt för ekologisk djurhållning

Sedan 2009 är det ekologiska får och värphöns som ökat mest i Sverige. Sämre går det för gris och slaktkycklingar, där är det fortfarande få som ställt om.

Mellan 2009 och 2013 ökade fårproduktionen relativ mest inom ekologisk djurhållning, med 73 procent. Förra året var 118 800 får ekologiska, vilket är 21 procent av landets totala fårpopulation.

Ser man till antalet djur ökade dock värphönsen mest. Från 579 015 stycken 2009 till 868 378 stycken 2013.

När det gäller nötkreatur så har antalet omställda djur ökat med 58 procent sedan 2009.
(Läs vidare på Jordbruksaktuellt)


2014-08-19
Nytt statistiskt meddelande om ekologisk djurhållning

Jordbruksverket har publicerat ett nytt statistiskt meddelande om ekologisk djurhållning. Det finns nu ett systematiskt arbete med att följa den ekologiska djurhållningen vilket är mycket positivt. Det innebär att vi får ett bättre verktyg för att följa utvecklingen av den ekologiska djurhållningen och planera inför framtiden.

Drygt 15000 fler ekologiska mjölkkor på 5 år
I Sverige var antalet ekologiska mjölkkor lika åren 2012 och 2013 nämligen cirka 48 000 djur eller 14 procent av alla mjölkkor i landet. Jämfört med 2009 har antalet ekologiska mjölkkor ökat med 15 700 styck vilket är en ökning med 48 procent. Enligt LRF mjölk ökade invägningen av ekologisk mjölk med nära 138 000 ton mjölk under den perioden och den utgör nu nästan 13 procent av den samlade invägningen av mjölk.

(Läs vidare på Jordbruksverket)