Svensk Fågel: Konsumenter vill känna sig trygga

Svenska konsumenter vill inte ha GMO i dess nuvarande tillämpning
Konsumentstudier sedan början av 2000-talet anger tydligt att en majoritet av konsumenterna värdesätter att svenska bönder inte odlar GMO-grödor och inte använder GMO-grödor till foder. Ett flertal konsumentstudier har visat att en majoritet av tillfrågade konsumenter är starkt kritiska till tillämpning av genteknik i odlingen och vill ha märkning. (Svenskt Sigill)

– I Sverige har flera marknadsundersökningar genomförts både bland konsumenter och producenter. En förkrossande majoritet vill inte ha GMO. (Sveriges Konsumenter)

Svensk Fågel: Svensk färsk kyckling allt mer populär

Pressmeddelande
Stockholm 14 augusti 2014

SVENSK FÄRSK KYCKLING ALLT MER POPULÄR

Hälsotrenden och nya rekommendationer att dra ner på det röda köttet gör kyckling allt populärare. Svenska konsumenter, som väljer mer och mer färsk svensk kyckling, vill stödja svenska kycklingbönder och de ser svensk kyckling, som föds upp på ett bättre sätt och har högre kvalitet, som ett tryggt val.
Det visar en ny undersökning från Ipsos och Svensk Fågel.

– Det vita köttet är helt rätt just nu och det är självklart väldigt roligt att se att konsumenter allt mer väljer svensk kyckling. Det är också är tydligt att de mervärden som våra bönder står för, med exempelvis starkt smittskydd och hårda regler kring djurvälfärd, verkligen har nått ut, säger Maria Donis, vd på Svensk Fågel.

Utvecklingen för svensk kyckling är positiv och stabil. Det visar den undersökning som har tagits fram av undersökningsföretaget Ipsos. Den gynnsamma utvecklingen för svensk kyckling framgår även av försäljningssiffrorna som tydligt visar att kyckling är det enda svenska köttslag som faktiskt ökar medan övriga backar. Svensk Fågels medlemmar ökade exempelvis sin uppfödning och produktion med hela 7 procent under 2013 och de senaste försäljningssiffrorna visar på en fortsatt ökning. Branschens statistik visar också att svensk färsk kyckling har ökat med cirka 13 procent jämfört med motsvarande period 2013.

– Den svenska kycklingbranschen står stark och vi ser att allt fler känner till och är noga med att kolla efter vår kvalitetsmärkning – den Gula Pippin – när de handlar i butik. Dessutom är fler beredda att betala lite mer för att köpa svensk kyckling. Vi har aktivt informerat om märkningen och vilka mervärden den garanterar och det har bevisligen varit framgångsrikt.

Trenden är tydlig bland konsumenter; man vill veta var maten kommer ifrån och man är beredd att betala för det. Hela 71 procent anser att det är viktigt att få veta ursprunget när de köper kyckling, och lika många tycker då att det självklara valet är att välja svenskt. Betalningsviljan för kyckling med den Gula Pippin ökar också: 75 procent är beredda att betala åtminstone 10 kronor mer per kilo för svensk kyckling och över 60 procent kan tänka sig att betala 20 kronor mer per kilo.

Konsumenter vill känna sig trygga och de anser att svenska bönder inger förtroende och därför bör stöttas. Det är fantastiskt roligt att det arbete som bönderna lägger ner året om, dygnet runt, också uppmärksammas. Vi kommer att fortsätta att berätta om vårt och böndernas arbete som hjälper till att hålla landsbygden levande med arbetstillfällen och framförallt ger oss konsumenter bra mat.

Utmaningen för hela branschen är dock fortfarande att kunna konkurrera med importerad lågpriskyckling. Särskilt problematiskt är det inom restaurang och storkök där nästan ingen frågar om kycklingens ursprung. Här göms mycket importerad kyckling som inte alls har samma mervärden som den svenska kycklingen har. Av de som känner till Svensk Fågel-märket så är det 10 procent fler jämfört med föregående års undersökning som alltid frågar efter ursprungsland när de äter på restaurang. Med andra ord, så visar undersökningen att ökad kunskap om märkningen även leder till ett större intresse kring kyckling på restaurang och storkök.

Fakta om undersökningen: Ipsos har på uppdrag av Svensk Fågel genomfört en konsumentundersökning om kyckling. Undersökningen har omfattat inköp- och konsumtionsvanor för kyckling, attityd till svensk kyckling, kännedom samt attityd och betalningsvilja för märkningen Svensk Fågel. Undersökningen genomfördes under perioden 13-17 juni 2014 i form av 1 004 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor, 16-65 år i Ipsos webbomnibuss. Undersökningen är en upprepning av den studie som gjorts under samma period 2012 och 2013.
OBS: Bilder och grafer till texten ovan ses nedan, även nedladdningsbara filer (pdf).

För mer information, kontakta:
Maria Donis, vd på Svensk Fågel
08-787 55 21, maria.dons@svenskfagel.se
Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk kyckling och kalkon. Vi representerar hela kedjan, från avelsföretag, kläckerier och fodertillverkare till bönder och slakterier. Medlemsföretagen är: Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs Kyckling, Knäreds Kyckling, Bjärefågel och Ingelsta Kalkon. Alla arbetar mot samma mål – att ta fram världens bästa kyckling.

(Läs mer på Svensk Fågel)

Annonser