Maria Donis, VD/MD Branschorganisationen Svensk Fågel om GMO-djurfoder

from: Maria Donis maria.donis @ svenskfagel.semariadonisgmo
till: Hej Då GMO Nätverk
datum: 24 januari 2014 09:49
ämne: Re: Påminnelse Re: Angående djurfoder

Hejsan!

Tack för påminnelsen – frågorna kom när jag var på utlandssemester. Ställningstagandet kring GMO-friheten var en gång i tiden baserad på att Mjölkbranschen fattade beslutet av försiktighetsprincip och dom är den största importören av soja. Det finns med andra ord ingen etisk hållning från branschens sida kring kravet på GMO-fri soja.

Branschen har däremot tagit ställning kring fiskmjöl i foder. Användningen av fiskmjöl i foder till kycklingar har minskat avsevärt under de sista åren då företag inom branschen beslutat att inte använda den formen av protein. Priset på fiskmjöl är idag högt och alternativa proteinfodermedel finns. Fiskmjöl i fodret till kycklingar ska inte användas då det etiskt och hållbart inte främjar miljön och ekosystemet i havet.

Importen av kyckling till EU kommer huvudsakligen från Brasilien och Thailand, 60 % resp 30 % där ingen GMO-fri soja används i uppfödningen. Av de cirka 35 % som importeras till Sverige är ca 80 % från Danmark. Majoriteten av det som är färdiga, beredda produkter är råvara från framför allt Brasilien och Thailand. Vidare är all import till Sverige av det röda köttet samt från mejeriprodukter baserad på GMO-soja.

Särhållningskostnaderna för bönderna är höga, såväl i Sverige som i Brasilien. Genom ett avsteg från GMO-friheten ökar möjligheten att köpa soja från länder som ställer mer långtgåendekrav i produktionen, tex. Kanada och signalerar till länder som Brasilien vilka krav som är viktiga att ställa i produktionen.

Svensk Fågels styrelse har ett beslut att det är viktigt att ta ansvar för hur och var man producerar soja samt ett ansvar i arbetsförhållandena vid produktion, snarare än tekniken. Viljeyttringen från styrelsen är därför att välja att köpa certifikat av ansvarsfullt producerad soja för att främja utvecklingen av en mer hållbar sojaproduktion i världen, till exempel RTRS- certifierad (vilket ProTerra i dag uppfyller) och som innebär en mer hållbar uppfödning och produktion av svensk matfågel. Styrelsen enades därför om att branschen bör frångå det generella kravet med GMO-fri soja så snart marknaden tillåter det.

Hälsningar
Maria
Maria Donis, VD/MD
Branschorganisationen
Svensk Fågel/The Swedish Poultry Meat Association
SE-105 33 Stockholm
http://www.svenskfagel.se
telefon:+46 8 787 55 21
mobil:+46 708 25 48 58
fax:+46 8 787 53 21

Tidigare policy

SVENSK FÅGELS POLICY OM FODER
GMO
Medlemmarna skall sträva efter att ha GMO-fritt foder samt att slaktkyckling/matfågelfodret även i framtiden skall vara GMO-fritt. Svensk Fågels medlemmar kan dock inte lämna andra garantier än vad de i sin tur får från foderföretagen.
Hel vete
Foderblandning till fjäderfä skall värmebehandlas enligt svensk lagstiftning. Spannmål som ej har värmebehandlats skall hanteras och kontrolleras i enlighet med jordbruksverkets föreskrifter om frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättning.
Inget fiskmjöl i foder till kycklingar
Användningen av fiskmjöl i foder till kycklingar har minskat avsevärt under de sista åren då företag inom branschen beslutat att inte använda den formen av protein. Priset på fiskmjöl är idag högt och alternativa sammansättningar finns. Fiskmjöl i fodret till kycklingar ska inte användas då det etiskt och hållbart inte främjar miljön och ekosystemet i havet.

Annonser