Upprop för ett GMO-fritt Kalmar län – en satsning för framtiden

Upprop för ett GMO-fritt Kalmar län
– en satsning för framtidenDSC05215

Vi vill befria Kalmar kommun, och sedan hela länet, från genmodifierade grödor (GMO). Detta upprop är en uppmaning till kommunen att uttala att Kalmar ska vara en GMO-fri kommun.

Genmodifierade grödor sprider sig i naturen och de kan inte återkallas.

Arvsmassan i en GMO-gröda är ändrad på ett sätt som naturen inte själv kan åstadkomma.  Dessa grödor är levande och kan reproducera sig själva. När de satts ut i naturen sprider de sig och smittar konventionella och ekologiska odlingar.  Samexistens mellan GMO och annat jordbruk har visat sig vara omöjligt i praktiken.

GMO-grödornas påverkan på ekosystem och människans hälsa är okänd. Det finns nästan ingen oberoende forskning på området, men  det har visat sig att djur som utfodrats med GMO-grödor har fått skador på lever och njurar. De har också påverkats när det gäller fertilitet, tillväxt m m. Naturen är ingen maskin. När människor går in och ändrar arvsmassa reagerar naturen, alltid. När och hur vet vi inte bestämt, men många forskare anser att det finns risk för ökning av allergier, förgiftningar, immunförsvarsproblem, cancer, ofruktsamhet och även endokrina störningar.

Idag är mer än 99% av GMO-grödorna  manipulerade för att vara herbicid-toleranta eller för att producera eget gift – eller bådadera.

Herbicider som RoundUp och Basta (med de aktiva ämne glyfosat och glyfosinat), som huvuddelen av GMO-grödorna är manipulerade att tolerera, är mycket farliga. Redan 1977 visades att de kunde vara cancerogena. På senare år har tillverkarna erkänt att de inte är biologiskt nedbrytbara. Andra GMO-grödor är manipulerade att själva producera ett gift som tar död på vissa skadeinsekter. Rester från dessa grödor har visat sig påverka mikroorganismer i jorden och organismer i närliggande vattendrag.

GMO-grödor, som spetsteknologi inom industri-jordbruket, är ett hot mot biologisk mångfald, dels för att det kommersiellt i stor skala odlas bara några få sorter av några få grödor, dels genom alla gifter som används i produktionen som minskar den biologiska mångfalden i naturen.

Sådant jordbruk kräver användning av konstgödsel och andra kemikalier, som i sin tur permanentar vårt stora beroende av fossilt bränsle i vår livsmedels-produktion. Det krävs ungefär 10 kcal energi för att producera 1 kcal mat. På grund av de allt dyrare insatsmedlen (dyrare GMO-utsäde och RoundUp som på många platser blev 100% dyrare under 2008 års odlingssäsong) har många bönder runt om i världen skulder som de inte kan återbetala. Detta har orsakat självmord bland tusentals indiska bönder. Bara de multinationella företagen tjänar på denna livsmedelsproduktion. Under 2008, när matpriserna ökade markant, var mer en 1 miljard människor hungriga och de stora multinationella företagen gjorde samtidigt mångmiljardvinster.

Patent på liv ger några få multinationella företag oerhört stor makt över vår mat.  Inte bara genom de patent på GMO-grödor som gör det omöjligt för bönder att spara och utveckla sitt eget utsäde, men också genom de patent som Monsanto och andra multinationella företag har tagit på tusentals sorter som är lagrade i genbanker runtom i världen. Kontroll och ägande av utsäde och arvsmassa ger kontroll över livet. Detta är ekonomiskt, ekologiskt, politiskt  och etiskt ohållbart. Vi måste bort från patent på livet!

Vi måste slå hål på  myter som GMO-företagen vill att vi ska tro på:

Dagens GMO -grödor har inte hjälpt till att föda världens hungriga. GMO-grödor ger inte högre skördar eller mer näringsrik mat, snarare tvärtom. Mer än 99% av GMO-grödorna som odlas i världen idag är soja, raps, bomull och majs. Huvudparten odlas som exportgrödor som går till djurfoder i de rika världsdelarna.

GMO-grödor minskar på sikt  inte användningen av gifter i jordbruket. Tvärtom – i områden där GMO-grödor har odlats i mer än 10 år har mängden bekämpningsmedel ökat. Dels på grund av resistenta ogräs och insekter, dels på grund av obalans i ekosystemet som leder till ändrade och ökande växtskyddsproblem.

Vi vill med detta att Kalmar kommun ser fördelarna med ett GMO-fritt län och ger det medborgarförslag som Daphne Thuvesson tidigare inlämnat sitt gehör.

Kalmar kan stärka sin profil som miljömedveten kommun med ett tydligt

NEJ till GMO!

Kalmar 2009 juni 5

————
Läs:
MP Kalmar 2009-06-06, Debattartiklar
”Vi gör Kalmar Län GMO fritt” av Thomas Stjernquist (Region sekreterare)
————

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: