Rösta grönt i EU-parlamentsvalet 7 juni: GMO är okontrollerbar

Gen-grödors framfart utan din vetskap
ÖP Debatt 13 maj 2009

GMO är förkortning för genmodifierade organismer och sägs av förespråkarna vara lösningen som ska mätta jordens snabbt växande befolkning. I själva verket är det en lek med liv och ännu ett steg i riktning mot att förstöra vår jord.

Monsanto (företaget bakom PCB och Agent Orange) har i princip monopol på GM-grödor och utmålar sig själva som världsfrälsare. I själva verket undanhåller man skrämmande resultat från forskning av hälso- och miljöeffekter av GMO.

Bönder i främst tredje världen lockas att köpa det dyra GM-utsädet, (för vilket man årligen måste betala en licensavgift), men hamnar i en fälla då grödorna kräver mångdubbelt med bekämpningsmedel samtidigt som marken snabbt utarmas. Bönderna har skuldsätts och hamnar i djup fattigdom.

I Europa har man förstått riskerna med GMO och motståndet är stort i många länder.

(…..)

Sverige är ett av tre länder som konsekvent röstar för nya GMO. Sverige röstar alltså för att tillåta GMO, baserat på tvivelaktiga data, och röstar även för att förbjuda enskilda länder att utlysa sig som GMO-fria zoner. Detta motiverar vår regering med att ”den fria marknaden ska få styra”. Ett fullständigt absurt argument. En fungerande marknad kräver fullt informerade konsumenter, vilket bevisligen alltså inte är fallet när det gäller GM-grödor.

I september lade regeringen fram en lag för GMO- odling i Sverige. Denna var en tolkning av EU:s GMO-lag och dessvärre än mer slapphänt. Exempelvis kräver den informationsplikt på 100 meter från en GMO- odling, vilket i praktiken betyder att inte ens grannen behöver informeras.

Här bör tilläggas att spridningseffekten på GMO är enorm och okontrollerbar vilket omöjliggör för omkringliggande odlingar att odla ekologiskt.

I länet har Östersunds kommun, Åre kommun samt landstinget utropat sig som GMO-fria. Förhoppningsvis följer även övriga kommuner och andra aktörer i länet det goda exempel och förstår vikten i denna markering och ytterligare stärkta profilering av Jämtland som ett “hållbart matlän”.

Viktigast är dock att vi som konsumenter blir varse om riskerna med GMO och börjar ställa krav.

En väg i den riktningen är att rösta grönt i EU-parlamentsvalet 7 juni.

(Läs mer)

Annonser
%d bloggare gillar detta: