Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun och Åre kommun har utropat sig till GMO-fria zoner

GMO ska inte få släppas ut i naturen
Norra Västerbotten/norran.se 2009-05-10 20:40

Jämtlands läns landsting, Östersunds kommun och Åre kommun har utropat sig till GMO-fria zoner.

Lantbrukarnas Riksförbund i Jämtland och Västra Götaland har beslutat att de vill vara med och göra sina län GMO-fria.

Även i övriga Europa är motståndet mot odling av genmodifierade grödor starkt. Vi är många som tryggt vill kunna äta maten och som vill ta ansvar för kommande generationers möjligheter till en hållbar livsmedelsproduktion.

Inom EU är den genetiskt modifierade majssorten Mon 810 tillåten för odling. Men Ungern, Österrike, Frankrike, Grekland och Luxembourg har sagt nej till att odla GMO-majs. Nyligen har Tyskland också anslutit sig till denna linje. Även där är opinionstrycket mot användning av GMO starkt.

Jordbruksminister Ilse Aigner motiverar Tysklands beslut med att studier visar att det gift som Mon 810 producerar inte bara håller skadeinsekter på avstånd, utan även skadar skalbaggar, humlor, bin, fjärilar, nyckelpigor och andra organismer.

Möjligheterna till ett hållbart jordbruk förstörs när nyttiga insekter dör och försvinner. Det är ett mycket starkt skäl för att stoppa GMO-grödor.

(…..)

Sverige och Sveriges företrädare i Europaparlamentet och andra EU-organ bör arbeta för att hela EU ska vara en GMO-fri zon. Att spela lotto med framtiden ska inte vara tillåtet. Jämtlands län kan visa vägen för hela Europa.

Håkan Larsson (C)
Kandidat till Europaparlamentet, Rödön

Bogna Wojtkiewicz Adolfsson
Jämtlands läns Centerkvinnor, Östersund

Susanne Edfeldt
ordförande, Jämtlands läns Centerkvinnor, Östersund

(Läs mer)

Annonser
%d bloggare gillar detta: